fbpx

Matkoillamme noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja lisäksi maratonmatkojen erityisluonteen vuoksi seuraavia erityisehtoja:

MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUU
Matkanjärjestäjä on tuottanut nämä matkat yhteistyössä maajärjestelyistä vastaavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat force majeure –tapauksista kuten lakkotilanteet, luonnonkatastrofit, poliittiset selkkaukset tai muut vastaavat tilanteet.
Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaa tarjoamaansa valmismatkaan sisältymättömistä järjestelyistä, kuten mahdollisten liityntäkuljetusten toteutumisesta ja matkustajan pyynnöstä välitetyistä lisäpalveluista, kuten Juoksu- tai hiihtonumeroista. Matkanjärjestäjä ei vastaa esitteessä mahdollisesti olevista painovirheistä ja esitteessä mainittujen internet-sivujen tiedoista. Vetikko Travel varaa oikeuden muuttaa esitetietoja ja ehtoja ennen sopimuksen syntymistä.

MATKUSTAJAN VASTUU
Matkustajan tulee tarkista, että nimet, lähtöpäivä, lento- ja hotellitiedot ovat vahvistuksessa oikein ja ilmoittaa mahdollisista virheistä välittömästi. Muutoin vahvistuksessa olevat tiedot tulevat matkustajaa sitoviksi.

Maksut tulee suorittaa ilmoitettujen maksuehtojen mukaisesti. Jos matkan hintaa tai sen osaa ei ole maksettu viimeistään matkanjärjestäjän määräämänä ajankohtana, on matkanjärjestäjällä oikeus purkaa sopimus ja varaus peruuntuu. Matkanjärjestäjä on kuitenkin oikeutettu perimään matkustajalta peruutuksesta aiheutuneet kulut.

MATKAN HINTA
Hinnat perustuvat sen hetkisiin hintoihin, valuuttakursseihin ja kohdetietoihin. Niiden muuttuessa varaamme oikeuden mahdollisiin hintamuutoksiin. Varaamme myös oikeuden muuttaa matkan hintaa meistä riippumattomien kuljetuskustannusten muutosten sekä uusien ja muuttuneiden verojen ja maksujen perusteella. Hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia ja kuusi viikkoa ennen matkaa voimassa ollutta valuuttakurssia.

NAIS- JA MIESPAIKAT

Yksittäisen mies- tai naispaikan varannut sitoutuu ottamaan lisämaksullisen yhden hengen huoneen, mikäli ryhmästä ei löydy huonekaveria.

ENNAKKOMAKSU JA MATKANVARAUS
Sopimus syntyy, kun matkustaja matkan tilattuaan maksaa matkanjärjestäjän vahvistaman ennakkomaksun. Ennakkomaksu on matkoissa 300 €, ellei matkan yhteydessä ole ilmoitettu toisin. Ennakkomaksun yhteydessä maksetaan myös juoksun ilmoittautumismaksu. Ennakkomaksu erääntyy 10 vuorokauden kuluessa varauksesta. Loppumaksu on suoritettava viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkua. Vetikon Travelin palvelumaksu on 30 € / hlö.

ILMOITTAUTUMINEN MARATONILLE
Juoksunumerot sisältyvät matkan hintaan. Tilattuja juoksunumeroita ei voi peruuttaa eikä siirtää toiselle henkilölle.

PERUUTUSEHDOT JA TAKAISINMAKSUT EUROOPAN MATKAT. Näistä poikkeeavat peruutusehdot on ilmoitettu kunkin matkan kohdekuvauksessa. 
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaamansa matka seuraavin ehdoin:
a) mikäli matka peruutetaan vähintään 65 vuorokautta ennen matkan alkua, peritään kuluina ennakkomaksu, juoksunumero, sekä muut peruutuksesta aiheutuvat todelliset kulut.
b) mikäli peruutus tapahtuu 64 – 45 vuorokautta ennen matkan alkua, veloitetaan peruutuskuluina 50 % matkan hinnasta, sekä juoksu- tai hiihtonumero.
c) peruutuksen tapahtuessa myöhemmin kuin 44 vuorokautta ennen matkan alkua, veloitetaan peruutuskuluina 100 % matkan hinnasta, sekä juoksunumero.

HUOM! Juoksunumerotilaus on heti sitova ja peruutuskulut 100 %.

PERUUTUSEHDOT JA TAKAISINMAKSUT KAUKOMATKAT. Näistä poikkeeavat peruutusehdot on ilmoitettu kunkin matkan kohdekuvauksessa.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaamansa matka seuraavin ehdoin:

a) mikäli matka peruutetaan vähintään 91 vrk vuorokautta ennen matkan alkua, peritään kuluina ennakkomaksu, juoksunumero, sekä muut peruutuksesta aiheutuvat todelliset kulut.

b) peruutuksen tapahtuessa myöhemmin kuin 90 vuorokautta ennen matkan alkua, veloitetaan peruutuskuluina 100 % matkan hinnasta, sekä juoksu- tai hiihtonumero.

HUOM! Juoksunumerotilaus on heti sitova ja peruutuskulut 100 %.

MATKUSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA MATKA LÄÄKÄRIN TAI VIRANOMAISEN TODISTUKSELLA
Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1 mom. 3 kohdan ja yleisten valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka, on Vetikko Travelilla  oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista Vetikko Travelilla ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. kuljetus, majoituspalvelut, juoksunumerot). Vetikko Travel ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen menettämänsä liikevoiton osalta.
Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus.
Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta ja sen syystä viipymättä matkanjärjestäjälle ja toimitettava kahden viikon kuluessa selvitys matkalle lähdön estäneestä tapahtumasta. Lääkärintodistus on oltava päivätty ennen matkan alkua ja siitä on selvästi käytävä ilmi, että matkustaja on estynyt lähtemään kyseiselle matkalle.

VAKUUTUKSET
Matkojen hintoihin ei sisälly vakuutuksia. Matkustajan on itse huolehdittava siitä vakuutusturvasta, jonka hän katsoo matkalla tarvitsevansa. Suosittelemme peruutusturvan sisältämän vakuutuksen hankkimista jo matkaa varattaessa. Samoin tarkistakaa omasta vakuutusyhtiöstänne kilpailun aiheuttamat mahdolliset lisäehdot.

PASSIT JA VIISUMIT
Matkustaja hankkii itse passin, tarvittavan viisumin sekä vastaa niiden kustannuksista. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu puutteellisten asiakirjojen vuoksi.

MARATON 
Matkanjärjestäjä ei vastaa Maratonin peruuntumisesta, ajankohdan tai paikan muuttumisesta,
kilpailuohjelmassa olevista virheistä eikä edellä mainittujen epäkohtien asiakkaille aiheuttamista vahingoista tai kustannuksista.

MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS TEHDÄ MATKAOHJELMAAN MUUTOKSIA
Jos matkanjärjestäjä ei voi siitä riippumattomista syistä noudattaa sovittua matkasuunnitelmaa, matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa hotellia, yöpymispaikkaa, kuljetusvälinettä ja aikataulua tai tehdä matkaohjelmaan muita muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.

MATKAN TOTEUTUMINEN
Matkanjärjestäjällä on yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1 perusteella oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua (poikkeus Yve 12.1). Maraton- tai hiihtomatkojen toteuttaminen edellyttää vähimmäismäärän  matkustajia, mikä on 10 henkilöä ellei toisin  ilmoiteta.